Volg #flyingchanges en #vaartindeluchtvaart op

Flying changes: Vaart in de luchtvaart

Innovatie en duurzaamheid zijn de sleutel van de toekomst van de luchtvaart. En laten we in Nederland nou alles in huis hebben om de luchtvaart slimmer, schoner en stiller te maken. Vooraanstaande universiteiten en kennisinstellingen. Innoverende bedrijven. Luchthavens voor proeftuinen. Door samen te werken aan verandering maken we vaart in de luchtvaart!

Breaking news

Grote bijdrage Nationaal Groeifonds aan duurzame luchtvaart

Donderdag 14 april 2022 heeft het Nationaal Groeifonds bekend gemaakt om 383 miljoen vrij te maken voor de luchtvaart van de toekomst, waarvan 119 miljoen euro voorwaardelijk. We zijn als partijen die verbonden zijn aan Luchtvaart in Transitie zeer tevreden met het besluit van de Commissie Dijsselbloem om onze groeifondsaanvraag (gedeeltelijk) toe te kennen. De bijdrage van het Nationaal Groeifonds draagt bij aan de ambitie om een klimaatneutrale luchtvaart uiterlijk in 2050 te realiseren. Met dit besluit, dat in lijn is met het regeerakkoord, toont de overheid het belang en de urgentie van een duurzame luchtvaartsector en de ambitie om daarbij nieuwe, toekomstbestendige banen te creëren.

Het is belangrijk dat we deze kans met beide handen aangrijpen. Samen met de gehele Nederlandse luchtvaartsector kunnen we nu vaart maken in de luchtvaart. Daarbij nemen Royal Schiphol Group, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, SkyNRG, Koninklijke NLR en TU Delft het voortouw. Door in te zetten op verduurzaming van de luchtvaart, creëren we verdienvermogen voor Nederland en de luchtvaartsector met een gunstiger werkklimaat en een stevige internationale concurrentiepositie. Een aanzienlijke bijdrage van alle partners uit de sector is daarbij van onmisbare waarde”, zegt Aad Veenman, voorzitter van Luchtvaart in Transitie

Het ingediende voorstel betreft een integrale aanpak. Het merendeel uit het voorstel is door de commissie gehonoreerd. Daarnaast hebben we als betrokken partijen nog altijd de ambitie om alle onderdelen uit het oorspronkelijke voorstel versneld te realiseren.

Actueel

AAD VEENMAN TE GAST BIJ BNR PODCAST ‘EYEOPENERS’

Deze aflevering stond in het teken van oplossingen die de komende jaren moeten zorgen voor een transitie naar duurzaam vliegen. Naast Aad Veenman waren ook Arlette van der Veer, Senior Manager Radicale Innovatie bij KLM en Jan-Willem Heinen, mede-oprichter en CEO van Venturi Aviation te gast. Er werd onder andere gesproken over het experimenteren met nieuwe vliegtuigen en technologieën, de ontwikkeling van batterijtechnologie en de toekomstvisie op een duurzame luchtvaart.

Beluister hier de podcast.

 

Lees verder

MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT BEZOEKT CONSORTIUM LUCHTVAART IN TRANSITIE

Op maandag 16 mei bracht de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, een bezoek aan het Consortium Luchtvaart in Transitie. Het bezoek vond plaats in de GKN Fokker vestiging in Papendrecht, een belangrijke deelnemer binnen Luchtvaart in Transitie. 

Lees verder

Nationaal Groeifonds investeert 3,22 miljard euro extra in innovatie

Voor innovatie komt dit jaar vanuit de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds een investering van € 3,22 miljard beschikbaar en is nog eens € 1,33 miljard gereserveerd. Het gaat om 20 voorstellen die onder meer inzetten op het gebruik van AI voor kankeronderzoek, startups in de farmaceutische industrie, waterstof, groene chemie, verduurzaming van de vliegtuigindustrie en digitalisering in de logistieke sector.

Lees verder

Nationaal luchtvaartprogramma

De impact op het klimaat moet minder. En daar moeten we ook vaart mee maken in de luchtvaart. Het is daarom van essentieel belang dat we inzetten op een nationaal luchtvaartprogramma om duurzaam vliegen te stimuleren. Daarmee positioneert Nederland zich in wereldwijde kopgroep voor toekomstbestendige technologieën en innovaties en daarmee op pole position voor de economische kansen, terwijl deze oplossingen minder belastend zijn voor milieu en klimaat. Kennis en synergiën uit nationale programma’s vinden vlot hun weg naar het internationale speelveld en andersom. Als Nederlandse luchtvaartsector kunnen we met het groeifondsvoorstel ‘Luchtvaart in Transitie’ meepraten op nationaal én Europees niveau en onze belangen voor een duurzame toekomst onderstrepen.

Het is belangrijk dat we deze kans met beide handen aangrijpen. Samen met de gehele Nederlandse luchtvaartsector, waarbij Royal Schiphol Group, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, SkyNRG, Koninklijke NLR en TU Delft de leiding hebben, gaan we vaart maken in de luchtvaart. Door in te zetten op verduurzaming van de luchtvaart, creëren we verdienvermogen voor Nederland en de luchtvaartsector met een gunstiger werkklimaat en een stevige internationale concurrentiepositie. Een aanzienlijke bijdrage van alle partners uit de sector is daarbij van onmisbare waarde.

Over deze site

Op deze website lees je meer over de manieren waarop Royal Schiphol GroupKoninklijke NLRLucht- en Ruimtevaart NederlandSkyNRG en TU Delft in Luchtvaart in Transitie voorstellen de luchtvaart slimmer, schoner en stiller te maken. Er gebeurt al heel veel op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan vliegen op waterstof en duurzame vliegtuigbrandstoffen zoals biokerosine en synthetische kerosine. Hieronder vind je meer nieuwsberichten daarover.

Partnersites

Op de websites van de partners vind je nog meer voorbeelden van onderzoek en innovaties op deze onderwerpen. Bekijk ze hier:

Meer nieuws

Nederland als koploper

in verduurzaming van de luchtvaart

De luchtvaart staat voor een enorme uitdaging om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Royal Schiphol Group, Koninklijke NLR, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, SkyNRG en TU Delft bundelen de krachten om Nederland koploper te maken in verduurzaming. We hebben alles in huis om de luchtvaart slimmer, schoner en stiller te maken. Hiermee pakken we versneld de negatieve effecten van vliegen aan én creëren we verdienvermogen voor Nederland. We richten ons bijvoorbeeld op vliegen op waterstof en de ontwikkelingen van duurzame vliegtuigbrandstoffen. Hoe we dat doen, hebben we uitgewerkt in Luchtvaart in Transitie. Met ondersteuning van de ministeries IenW & EKZ hebben we een aanvraag voor financiële bijdrage ingediend bij het Groeifonds.